Fylket og kommunen kjøper 1.600 kvadratmeter på sørsida