I dag døpes Farstad Shippings nyeste tilskudd i flåten, «Far Sigma», ved Langsten, Tomrefjord.

Opp igjennom årene har Farstad Shipping bestilt 66 skip til over 22 milliarder kroner. Litt under halvparten av summen er brukt på skip levert fra Tomrefjord.

Samarbeider

– Klyngebegrepet er blitt populært den senere tid. Klynga gjenspeiler næringsstrukturen på Sunnmøre og etter hvert i større grad på Møre. Dette er det blitt interessant å kikke inn i for de som skal formidle kunnskap om dette videre, påpeker Bakken.

Han viser til at det er kommet historier om klyngen i Sunnmørsposten sett fra virkemiddelapparatets side. Nå ønsker Farstad Shipping å si litt om hvorfor den har utviklet seg slik.

– Det begynte med et samspill mellom jordbruk og fiskeri i relativt trange år der folk fant ut at det var lurt å samarbeid. Dette har preget strukturene som vokste fram rundt skipsverftene.

Grunnlaget i offshore

Til å begynne med jobbet verftene med fiskebåter. Utover 70-tallet kom oljenæringa og verftene fikk et konkurransedyktig markedssegment. De begynte å bygge supplyskip. Offshorenæringa har lagt igjen mesteparten av omsetningen i disse bedriftene. Dette dannet grunnlaget for knoppskyting og videre vekst. Her var Farstad Shipping en sentral driver, påpeker Bakken.

Erfaring ble salta inn i form av kunnskap i organisasjonen på land og sjø. Ting utviklet seg. Næringa blomstret kraftig. Bakken kan fortelle om mange eksempel på enkeltbedrifter som har støtta naboskapet og hjulpet hverandre fram til en levedyktig tilværelse.

– Nøkkelen har ligget i kulturen for samarbeid, understreker Bakken.

– Vi konkurrer når vi må og samarbeider når vi kan.

Evig kappløp

– Næringa er alltid utsatt for konkurranse og er nødt til å tenke nytt. Farstad Shipping har vært sentral i dette. Tilbakeføring av erfaringskunnskap har sørget for å utvikle og forbedre måten en jobba på, forteller Bakken.

Han viser til at da Jets Vacuum AS ble etablert på Hareid, hadde de en stor konkurrent i Finland som det var naturstridig å ta opp kampen med. Men på grunn av samspill lokalt; vilje fra verftene til å kjøpe, greide Jets å vokse. Og skipende reiste verden rundt med produktene fra Hareid. Resultatet er at Jets er blitt ledende i markedet og sterkere enn sin tidligere konkurrent.

Bidrar

– Farstad Shipping har over mange år vært det største og mest internasjonale av de norske supplyskips rederiene. Nå er det mange store og betydningsfulle rederier i regionen tillegg til oss, og vi bidrar i felleskap til å utvikle klynga videre teknologisk og markedsmessig. Men metodikken er den samme, påpeker Bakken.

Farstadflåten opererer i dag i Nordsjøen, Brasil og Australia.

– Kompetansen ombord har kanskje vært den viktigste kapitalen?

– Vi hadde ikke fått gjort mye uten gode folk ombord. Erfaringa til sjøfolka er essensiell. Erfaringsbasert kompetanse erverver vi hver dag gjennom drift. Vi forsøker å tilbakeføre denne kunnskapen vår til produktutvikling hos våre leverandører, og med det inn i våre nybygg, som igjen kundene våre – oljeselskapa – kan nyte godt av, sier Karl-Johan Bakken.

foto
Karl-Johan Bakken er adm.dir. i Farstad Shipping ASA. foto: farstad shipping Foto: Farstad Shipping
foto
Hege Akselvoll. Foto: Solfrid Vartdal Foto: Solfrid Vartdal
foto
Far Sigma