15 millionar i krav etter konkurs i lokalt byggselskap

foto