Fjord1-inntektene ville halvert underskottet i Havila

foto
Fjord1-investeringa Per Sævik (innfelt) gjorde via Havilafjord, er venta å bidra godt inn i holdingselskapet. Sævik jobbar med ei full børsnotering av Fjord1 innan kort tid. Foto: Knut Arne Aarset