Havbruk skal gi fleire arbeidsplassar

foto
Regjeringa vil legge til rette for å skape fleire arbeidsplassar i havbruksnæringa. Næringa skal også vere berekraftig. Bilde frå Statt torsk sitt oppdrettsanlegg for torsk på Stadlandet. (Arkivfoto) Foto: Anne-Mari Tomasgard