– Vi må få konkurrere om fisken

foto
– Felles for klippfisk- og sildeprodusentane i distriktet vårt, og fiskeindustrien i heile landet, er at dei må ha råstoff for å produsere, seier Inger-Marie Sperre