– Dette viser at vi har kome inn i eit fylke som skjønar seg på utfordringane

foto
Fylkesveg 60 gjennom indre Hornindal er smal og av dårleg valitet. No vil fylkeskommunedirektøren fullfinansiere reguleringsplanen for ny fv 60 Tomasgard-Røyrhus bru. Foto: Bengt Flaten, Fjordingen