Rus- og psykiatriboliger sterkt forsinka - leverandøren kan bli kasta på dør

foto
Her er ett av de to prosjektene som står i stampe, på i Haugvegen i Ålesund. Foto: Staale Wattø