– Konsernet Fiskerstrand Holding hadde i 2016 driftsinntekter på 584,4 mill. kr. og et resultat før skatt på kr. -46,9 mill. og et resultat etter skatt på kr. -35,6 mill, heter det i en pressemelding.

Tre kontrakter ga tap

Det var i juni 2015 at Fiskerstrand Verft inngikk kontrakter på bygging av to brønnbåter til Frøy Rederi og en ferge til Torghatten.

Skrogene til disse skipene ble bygget i Tyrkia, og det er tapene på disse nybyggingskontraktene som er medregnet i 2016, som forklarer det svake resultatet i konsernet.

– Det har av flere årsaker vært store kostnadsoverskridelser og forsinkelser på disse tre byggene. Forsinkelsene førte til en stor opphoping av utrustningsarbeid i 1. halvår 2017 med levering av fire nybygg i perioden mai til september i år, forklares det.

Over 500 personer var involvert i utrustningsarbeidet.

– Tøffe tider

– Det er svært tøffe tider for norsk verftsindustri, men det er med glede og stolthet vi kan melde at alle selskap i konsernet leverer positive og solide resultat første halvår 2017, opplyses det.

Prognosene for året er gode, og Fiskerstrand Holding har tro på en lysere framtid for konsern og selskap.

– Styret og ledelsen jobber med kostnadsbesparende tiltak og prosesser.

Lån og likviditetslån fra morselskapet sikrer videre drift ved Fiskerstrand Verft. De hadde totalt 74 anløp av skip for reperasjon/ombygginger i 2016 med godt resultat.

– Selskapet har ikke levert nybygg i 2016, men skroget til den første brønnbåten, bygg nr. 81, ankom verftet i november og utrustningen startet da.

For Multi Maritime AS har 2016 vært et godt driftsår med høy aktivitet på prosjektgjennomføring av en rekke egenutviklede MM-design under bygging i både inn- og utland. Resultatet før skatt ble over 13 millioner.

Ved årsskiftet var det 187 ansatte i Fiskerstrand Holding AS, inklusiv 10 lærlinger.