Vil ha oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure her