Starter iskremutsalg i Ålesunds smaleste hus

foto