Systemet skal bli et alternativ for skip som ikke er klare for etterinnstallering av et energisystem med hydrogen under dekk.

Målet er å framskynde bruk av hydrogen som drivstoff.

– Konteinerløsningen vår representerer vesentlig lavere kostnader og risiko. Mens for nybygg kan det være en løsning som reduserer risiko og kompleksitet assosiert med en teknologi som er ny for de fleste skipsverft, sier Kristian Osnes, administrerende direktør i Hav Hydrogen, i ei pressemelding.

Konteinerløsningen er ifølge selskapet en frittstående, skalerbar kraftforsyning der alle støtte- og sikkerhetssystemer er inkludert.

Ifølge pressemeldingen er løsningen basert på 200 kW brenselcellemoduler i hydrogen, og kan for eksempel settes opp med 1 000 kW effekt i en standard 20-fot lang fraktkonteiner.

Ved å bruke større konteinere, eller sette flere konteinere sammen, kan man lage energisystemer med høyere effekt.

Effekten kan brukes til framdriftssystem, eller til ekstra strømforsyning om bord i skipet.

– Den konteinerbaserte løsningen vår kan være snarvegen til nullutslipp for mange typer fartøy. Den er enkel å installere og gir kunder en kortere veg gjennom den krevende godkjenningsprosessen for hydrogensystemer, samt at man reduserer risiko betraktelig gjennom å få en nøkkelferdig fastprisløsning, sier Kristian Osnes.

Selskapet Hav Hydrogen kommer til å lansere et hydrogenbasert energisystem som installeres i en konteiner og er beregnet å stå på dekk om bord på skip. Foto: Hav Hydrogen