Søker om oppdrettsløyve for laks på Daugstad

foto