Har sendt rapport til politiet etter konkurs i fiskeriselskap