Lite å hente for kreditorar etter Møre konfeksjon-konkursar