– Viser manglende innsikt i hvordan næringslivet faktisk fungerer

foto