Solstad Offshore ber om et års utsettelse på betaling av renter og lån

foto