170 lokale arbeidsplasser bak den nye nettverksbedrifta Next Digital

foto
– Må­let er at vi skal fort­set­te å vok­se i form av fle­re virk­som­he­ter og ar­beids­plas­ser, sier fra v. Elin Hes­sen fra Tafjord Mar­ked, ny­til­satt dag­lig leder, Anja So­le­vågs­ei­de, To­rill Stan­dal Eli­as­sen fra Avento og Steffen Vid­dal fra Vid­dal Au­to­ma­sjon. Med er også virk­som­he­te­ne Driw og Ra­cer som ikke er med på bil­det. Foto: Marius Simensen