Sjømateksporten fra Møre og Romsdal var 542 tusen tonn i fjor, eller 21 prosent av total sjømateksport fra Norge. Verdien på denne sjømaten var 19,3 milliarder kroner. Pelagisk fisk utgjorde det største volumet, 224 tusen tonn.

– Vi tror at Møre og Romsdal er den sjømatregionen som er best rusta til å oppfylle FNs bærekraftsmål, sa Nystrand til deltakerne på The Next Wave.

På flere områder er det Møre og Romsdal, sammen med Nordland, som er størst, opplyste Bjørn Tore Nystrand i Møreforsking.

I Møre og Romsdal er det nærmere 2.000 heltidsfiskere, nest flest i landet etter Nordland. Møre og Romsdal er fylket med størst tetthet av store fiskebåter (over 28 meter): 64 stykker.

Møre og Romsdal er det desidert største klippfiskfylket (94 prosent), og sysselsetter 1.088 personer.

Fylket vårt er hjemmehavn for 36 brønnbåter, vesentlig flere enn andre fylkes i Norge. De tre brønnbåtrederiene Sølvtrans, Rostein og Intership syssesetter 412 personer.

Biomarin industri har to hovedseter, i tillegg til Møre og Romsdal er Nordland fylke stor på biomarin industri. Her i fylket sysselsetter de 416 personer.

Akvakulturnæringen sysselsetter 898 personer, hvorav 568 innen laks og ørret matfisk.