Rem Offshore med «betydeleg kontrakt»

foto
Det 111 meter lange skipet er designet av Skipsteknisk i Ålesund og stod ferdig i 2008. Foto: Rem Offshore