Fiskar omkom – har avdekt fleire sikkerheitsproblem