Kleven frir til investorar

foto
Klevens finansdirektør Ola Beinnes Fosse er, i ein overgangsfase, styreleiar i Nye Kleven Verft AS. Han presiserer at dette ikkje er nokon permanent løysing. Foto: Tarjei Engeset Ofstad