Regjeringa gjennomfører nå et lovarbeid som åpner for at det kan gjennomføres pilotprosjekt med lokale besøksbidrag. Dette kan for eksempel være å innføre et påslag på overnatting i kombinasjon med turistavgifter på parkering og cruise.

Det forteller næringsminister Jan Christian Vestre i ei pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Besøksstyring

– Forslaget vil gjøre det mulig å legge bedre til rette for effektiv besøksstyring i kombinasjon med at reisemålene har gode planer for destinasjonsutvikling. Det opplever jeg at reiselivsnæringen er opptatt av, sier Vestre.

Han begrunner pilotprosjektene med at turistmagneter som Geiranger og Lofoten har varslet behov for å kunne finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder som for eksempel søppelrydding, stivedlikehold og renhold av toaletter.

Regjeringa vil derfor gjennomføre pilotprosjekt med lokale besøksbidrag, og skisserer en løsning der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

Reine i Lofoten. Sammen med Geiranger er Lofoten en turistmagnet i Norden. Foto: Terje Engås

Spleiselag

– Besøksbidrag er etterspurt og vil komme lokalsamfunn og reiseliv til gode. Om turistene bidrar litt ekstra til spleiselaget, kan populære reisemål legge mye bedre til rette for både fastboende, besøkende og næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Overnattingsavgift er den vanligste formen for besøksbidrag i Europa. 20 europeiske land har innført besøksbidrag på korttidsopphold.

– Besøksbidrag ved overnatting er praktisk gjennomførbart og belaster lokalbefolkningen i svært liten grad. Når overnattingsbidraget legges på flere tilbydere, som Airbnb og camping, unngår vi dessuten uønsket vridning mellom hoteller og private utleiere. Jeg vet det er stort engasjement om dette og vi skal ha god dialog med næringa om hvordan forslaget kan utformes best mulig, sier Vestre.

Dagsbesøksavgift

For også å treffe de dagsbesøkende, vil regjeringen åpne for at pilotkommuner som innfører besøksbidrag kombinerer overnattingsavgifta med ei parkeringsbetaling og/eller en cruisepassasjeravgift.

Regjeringa vil også se nærmere på mulighetene for å åpne for en dagsbesøksavgift, lik en modell som Venezia tester ut våren 2024. Den skal fungere som en slags inngangsbillett til byen.

– Besøksbidrag er noe helt nytt i Norge, og det vi gjør nå er nybrottsarbeid. Vi har vært åpen om at det vil kreve et grundig lovarbeid før vi sender forslaget på høring. Vi er også klar over at aktørene ønsker god fremdrift. Det er en del arbeid som gjenstår, men jeg er overbevist om at vi sammen vil komme fram til gode og praktiske løsninger, sier Vestre i pressemeldinga.

Skal ha god dialog

Næringsministeren er tydelig på at regjeringa vil inkludere næringslivet og kommunene i det videre arbeidet.

– Jeg har besøkt flere av de aktuelle pilotkommunene i nord og i sør. Jeg opplever at vi har god dialog med reiselivsaktørene, og vil fortsette det gode samarbeidet for å styrke reiselivsnæringen og gjøre Norge til verdensleder innenfor bærekraftig reiseliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.