Klinket til på Volsdalsberga – Pedersen vil kjøpe mer