Hydrogenproduksjon krever store mengder elektrisk kraft

foto