Slik sett er de typiske eksempel på at statlige virkemidler, gir ringvirkninger i leverandørkjeden.

– I og med at Østensjø benyttet seg av denne ordningen, har det indirekte gitt oss denne muligheten, forteller salgs- og markedsdirektør Gisle Anderssen i Maritime Partner til Sunnmørsposten.

Har flere «vindprosjekt»

Kontrakten på de to Østensjø-skipene, Edda Passat og Edda Mistral, var bedriftens første i vindmøllemarkedet. Verdien var på rundt15 millioner kroner, og på lengre sikt kan den vise seg å bli betydelig mer verdt.

– Det var viktig for oss å få den ordren for å skaffe oss erfaring. Vi jobber nå med mange tilsvarende prosjekt, som ikke er signert ennå, forteller Anderssen.

Bedriften som holder til i Breivika, har de siste årene omstilt seg fra å levere hovedsakelig til offshoremarkedet, og har blant annet gjort suksess med turistbåter.

Mannskapet imponert

Nylig ble det første vindmølleskipet, Edda Passat, tatt i bruk med utstyret fra Ålesund-bedriften om bord.

– Mannskapet forteller at de er veldig imponert over manøvreringsegenskapene på arbeidsbåten, noe som er spesielt viktig når de skal frakte personer fra moderskipet ut til vindmøllene for å gjøre arbeid der, forteller Anderssen.

I tillegg til arbeidsbåter på skipene, inneholdt ordren hurtiggående redningsbåter og systemer for å sjøsette båtene.

Skreddersydde

Det er ventet at det neste skipet blir overlevert til rederiet i august. I Ålesund jobbes det nå med å ferdigstille båtene som skal om bord her.

– Disse båtene er skreddersydde for denne bruken og konstruert i nært samarbeid med brukere med praktisk erfaring i bransjen, forteller han.

Ofte kan det dreie seg om lite sjøvante servicefolk som skal fraktes ut til vindmøllene for å gjøre en jobb, noe som gjør sjødyktigheten helt sentral:

– En sjøsjuk tekniker vil ikke være spesielt effektiv i arbeidet sitt, påpeker Anderssen.