Striden dreier seg om at ansatte over 50 år ikke får samme kurstilbud som sine yngre kolleger, skriver Dagens Næringsliv. Maskinistforbundet mener seniorene blir utsatt for aldersdiskriminering fordi de ikke får dekket høyspentkurs, skriver avisa.

Uten dette kurset får ikke maskinistene krysse havstrekninger eller jobbe på fartøy med høyspentanlegg.  Jan Marcussen som er nestleder i maskinistforbundet i Norled mener seniorene på ferjer og hurtigbåter dermed blir satt på sidelinja når store deler av flåten går over til el-drift.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer også med at maskinister over 50 år ikke lenger vil ha kunnskapen de trenger for å fortsette i jobbene sine.

NHO Sjøfart medgir at det innebærer en forskjellsbehandling, men forsvarer standpunktet med at det er grunnlag for å gjøre det slik ifølge reglene til Sjøfartsdirektoratet. De har også klaget på avgjørelsen fra ombudet.

– Saken er at denne gruppen ikke har behov for kurset for å utføre sitt arbeid i dag. I den grad det skulle bli aktuelt, antar jeg at rederiene vil dekke det, sier direktør Frode Sund til avisa.