Har planlagt første tur med Havila Kystruten – beklager forsinkelsene