Tiltakene innføres nå og videreføres i budsjettet for 2014.

– 30 millioner kroner kommer som en tilleggsbevilgning i 2013, og 55 millioner kroner vil komme i budsjettet for 2014, sier statsråden, som la fram tiltakspakken på en pressekonferanse i Svolvær fredag.

Styrke lønnsomheten

Statsråden sier i en pressemelding at målet med tiltakene er å styrke lønnsomheten og støtte tiltak som øker kvaliteten, slik at fiskere og industri kan få bedre betalt for fisken.

Torskenæringen er i en hardt presset situasjon, ifølge Berg-Hansen. Hun sier finanskrisen i Europa har rammet mange av Norges viktigste markeder, og ført til svært lave torskepriser.

Høyere pris

Blant tiltakene regjeringen foreslår, er 10 millioner kroner til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk og 21 millioner kroner til gjeninnføring av lineegnetilskuddet. Linefanget fisk er generelt av bedre kvalitet enn fisk tatt med garn: ved å stimulere til økt fiske med line legges det et grunnlag for høyere priser, ifølge statsråden.

Fiskemottak

Tiltakspakken inneholder også tilskudd til føring og mottaksstasjoner. Ordningen skal bidra til å opprettholde fiskemottak langs hele kysten slik at fiskerne kan levere fisken nær sitt hjemsted og nær fangststedet.

30 millioner kroner settes av til markedsinnsats, hvorav 15 millioner går til Mattilsynets arbeid med markedsadgang.

10 millioner skal gå til forskning om fangsthåndtering og levendelagring, blant annet til Nofima og andre forskningsmiljøer.

Innovasjon Norge og prosjekter som kan bidra til teknologi- og produktutvikling i torskenæringen, vil få 8 millioner kroner, ifølge statsråden.