Frykter brann og la ned forbud mot bruk av garasjer