- Vi ser mulighetene for langt større enheter

foto
Aker-sjef Øyvind Eriksen mener fusjonen mellom Rem og Solstad åpner muligheten for langt større aktører i bransjen. Her sammen med Solstad-sjef Lars Peder Solstad og adm.dir i Rem, Arild Myrvoll. Foto: Geir Strand