Høyesterett: Fiskemottak omgikk reglene om minstepris

foto
Tufjordbruket. Foto: Måsøy kommune