Kassa kan være tom til jul – gjeldsforhandlinger neste år for Farstad

Farstad Shipping er blant de få offshore supplyrederiene som fortsatt betjener gjelden. Men til jul er det lite penger igjen, viser prognosene. Rederiet har en gjeld på 13 milliarder kroner.

Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping sine nye lokaler på Skansekaia i Ålesund.  Foto: Morten Hjertøe

Supply

Om et års tid forfaller et obligasjonslån også i Farstad. Det er høyst tvilsomt om rederiet makter den innbetaling. Da er de i samme situasjon som de andre sunnmørsrederiene står i nå.

Forskjellen mellom Farstad og de andre er at Ålesund-rederiet fortsatt har en del tid på seg til å komme til enighet med kreditorene.

– Vi er i dag i en god dialog både med bankene og obligasjonseierne, forsikrer konsernsjef Karl-Johan Bakken.

Rederiet har allerede hentet inn rådgivere fra sine største kreditorer, DnB, Nordea og Danske Bank.

– Dette er folk som kjenner finansmarkedene godt og som kan gi oss gode råd om hva vi bør gjøre videre, sier Bakken.

Kritisk punkt

Som erkjenner at det etter alt å dømme kommer et punkt der rederiet ikke klarer sine forpliktelser.

– Når kommer dere i en situasjon der dere driver på kreditors regning?

– Det vil jeg ikke si noe om. Men slik dette utvikler seg må vi være forberedt på at det kan skje. Den dialogen vi har med bankene og obligasjonseierne er for å håndtere en slik situasjon, sier Bakken.

«Gir» bort gamle båter

Rederiet velger nå å ta tap på å selge, eller mer presist, gi bort gammel tonnasje.

– Dette er en avveining mellom de kostnadene du pådrar deg med å ha båter i opplag kontra å avhende tonnasje og ta de regnskapsmessige tapene det innebærer. Vi har valgt det siste for å få eldre båter ut av flåten, forklarer Bakken.

I dag ble det kjent at de solgtet PSV-en Lady Grete som ble bygget i 2002 og tar et regnskapsmessig tap på 63 millioner kroner. I januar meldte rederiet at de solgte en PSV-ene, Lady Grace, og Far Scandia. I fjor solgte Farstad supplyskipet Far Superior bygd i 1990 og ankerhåndtererne, Lady Guro (2001) og Far Sky (1991). Farstad har nå en flåte på 59 skip.

– Hvordan ser Farstad Shipping ut når denne krisen er over?

– Det er et spennende spørsmål. Svaret har jeg ikke. Det vi jobber med er at vi skal være godt rigget for å bli med på oppgangen når den kommer, sier Bakken.

Følg Sunnmørsposten jobb og næringsliv på Facebook!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Supply