Høyre gjør plass til Venstre i presidentskapet

Høyre gir sin andre plass i presidentskapet til Venstres som takk for «godt og langt samarbeid». Det vil gi et svært mannstungt presidentskap neste periode.

Høyre gir fra seg sin ene kandidat i Stortingets presidentskap til Venstre. Ifølge TV 2 er det Abid Raja som vil få den plassen.   Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

NTB

De parlamentariske lederne i partiene på Stortinget møttes torsdag ettermiddag for å fordele lederposisjonene i Stortingets tolv ulike komiteer. Den fordelingen blir imidlertid ikke klar før fredag ettermiddag, kunne Høyres parlamentariske leder Trond Helleland fortelle etter en snau times møte.

Det som derimot nå er avklart, er at Høyre avgir sin andre kandidat i presidentskap, Ingegjerd Schou, til Venstre. Ifølge TV 2 vil det bety at Venstres Abid Raja går inn i presidentskapet som visepresident.

– For noen år siden valgte Frp å gi en visepresident til KrF, nå har vi valgt å gjøre det samme til Venstre. Vi har et godt samarbeid med Venstre og har hatt det i mange år nå, og det er naturlig at vi i noen sammenhenger også bidrar til at de får litt bedre uttelling enn de ellers ville ha fått som et relativt lite parti, uttalte Helleland på vei ut fra møtet.

Mannstungt

Dersom Raja blir visepresident, innebærer det at presidentskapet vil bestå av fem menn og én kvinne: Olemic Thommessen (H), Magne Rommetveit og Eva-Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp) og Nils T. Bjørke (Sp).

– Det blir litt dårlig kjønnsbalanse, det er det ikke tvil om. Men vi skal lage en god helhet når vi skal fordele komitéledere og alle andre verv, uttalte Helleland.

På spørsmål om Høyre var nødt til å gi Venstre visepresidentvervet for å sikre støtte til sin omstridte presidentkandidat Olemic Thommessen, svarer Helleland:

– Det vil jeg ikke spekulere på. Jeg opplever at Venstre hadde et ønske om å få en representant inn i presidentskapet for å få inn mindre partier der og spre litt på det, sier Helleland.

Helleland sier han tror KrF og Venstre vil støtte Thommessens kandidatur.

– Jeg opplever at vi fire partier står samlet om presidentkandidat og kabalen i presidentskapet, sier Helleland.

Høyre valgte å slå ring om Thommessen, som har måttet tåle kraftig kritikk for måten han har skjøttet sitt verv på.

Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet Storting før sommeren for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget. Det er én av flere saker som har skadet tilliten og anseelsen til Høyre-politikeren.

Ap vurderer egen kandidat

Ap, Sp og SV har allerede flagget at de ikke vil støtte gjengvalg av Høyres Olemic Thommessen som stortingspresident. Ap sier de vurderer å stille en egen kandidat til presidentvervet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier på vei ut at stortingsgruppen skal diskutere saken i kveld.

Helleland sier ledervervene i komiteene nå er fordelt mellom partiene, men sier alle nestledervervene ikke er fordelt. Partiene vil ikke gå ut med fordelingen før alt er klart.

Fordelingen følger av valgresultatet, som innebærer at Ap og Høyre hver får tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.