Klare norske meldinger etter FN-rapport: Kutt ned på soya og kjøtt

FNs klimapanel (IPCC) mener vi må gjøre drastiske endringer for å kutte klimautslippene. Flere peker på at Norge kan gjøre mye for å bidra i kuttene.

Endringer i landbruket må til for å kutte klimautslippene, slår FNs klimapanel (IPCC) fast i en ny rapport.  Foto: Jens Meyer / AP Photo / NTB scanpix

NTB

Faren for «matusikkerhet» vil være høy hvis den globale oppvarmingen passerer 1,5 grader, og svært høy hvis jorda blir 2 grader varmere, ifølge IPCC.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener at rapporten er «svært illevarslende» og sier at det ikke er nok å kutte ut alle fossile drivstoff.

– Vi må også må legge om verdens landbruksproduksjon. Vi må spise mindre kjøtt og slutte å bygge ned naturen, sier Elvestuen.

Han mener at regjeringen har satt i verk flere tiltak og trekker blant annet fram avtalen med matbransjen om å halvere matsvinnet innen 2030, og forbud mot nydyrking av myr.

– Norge må bevare regnskogen

Norge har lenge vært involvert i arbeidet med å stanse og reversere avskoging i tropiske land og har så langt bidratt med 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet. Tidligere i sommer kom det imidlertid fram at fondets fremtid er i fare etter uenigheter mellom Norge og Brasils klimaskeptiske regjering.

Nå sier generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, at FN-rapporten bekrefter hvor viktig Norges politikk for regnskogsbevaringen er for klimaet.

– Norges viktigste klimatiltak i årene som kommer, vil være å videreføre denne politikken – også når det er politisk motvind, sier Eggen, som er spesielt bekymret for økende avskoging i Brasil.

Han mener det norske landbruket må gjøre seg mindre avhengig av importert soya til dyr- og fiskefôr, og heller bygge opp egen næring for produksjon av alternative proteinkilder.

– Det finnes håp

Til tross for de dystre funnene som ble presentert torsdag, sier generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF), Bård Vegard Solhjell, at det finnes håp:

– Ved å legge om hvordan vi bruker landarealer, kan vi levere en stor del av løsningen på både klimaendringer og tap av natur, sier Solhjell.

Han mener det er viktig at regjeringen er sitt ansvar bevisst og at det er særlig tre viktige ting Norge kan gjøre for å bidra:

Solhjell anbefaler at regjeringen fortsetter å ta en lederrolle internasjonalt for å sikre en global avtale for naturen à la Parisavtalen for klima. Samt at økosystemer vernes og gjenopprettes gjennom å satse utelukkende på bærekraftig matproduksjon og bærekraftig forbruk. I tillegg må Norge verne den artsrike gammelskogen istedenfor å bygge den ned.

– Må få ned kjøttforbruket

Tidligere i år presenterte organisasjonen Eat, som ble grunnlagt av Gunnhild Stordalen, og det medisinske tidsskriftet Lancet, en rapport som viser at vi må halvere det globale forbruket av rødt kjøtt og sukker. Samtidig må forbruket av nøtter, grønnsaker og belgfrukter dobles.

Også den nye FN-rapporten peker på at vi må endre dietten vår til mer plantebasert mat som korn, bønner, frukt og grønnsaker. At mat fra bærekraftig dyrehold vil gi lavere utslipp av klimagasser, samt at vi må begrense matsvinnet.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, mener at vi befinner oss i en «akuttsituasjon hvor vi må endre matvanene våre».

– Produksjonen og forbruket av kjøtt må kraftig ned, sier Pleym.