Regjeringen lager strengere vindkraft-regler

Vindkraftselskaper må komme fortere i gang med bygging etter at de har fått tillatelse, ifølge nye krav fra regjeringen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) arbeider med å lage nye regler for vindkraftutbygging.   Foto: Arkivfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

– Jeg tror alle ser at det er en utfordring at hvis det går for lang tid fra tillatelsen gis til det bygges, så er det mye som endrer seg. Folk opplever at det er noe annet som blir bygget enn det som ble diskutert. Derfor skal vi se på detaljnivået i konsesjonene, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Teknisk Ukeblad (TU).

Vindkraftkonsesjoner blir i dag gitt for fem år av gangen, men mange selskaper har fått utsettelse og starter byggingen mye senere. I mellomtiden har teknologien endret seg og vindturbinene blir høyere enn opprinnelig planlagt. Det er tilfelle på Frøya og i Sandnes.

Regjeringen jobber med å lage regler for hvor høye vindturbinene kan være. Det vil også bli bedre regulering av naturinngrep, lover Freiberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal ikke behandle flere vindkraftsøknader før de nye reglene er på plass, ifølge TU.

NVE la i mars fram en nasjonal ramme for vindkraft, der etaten pekte på hvilke områder som kan egne seg for utbygging. Det førte til voldsom debatt, og mange kommuner har erklært at de ikke ønsker vindkraftutbygging. Regjeringen endte med å legge rapporten i skuffen, men Freiberg sier den fortsatt er nyttig.