Politidirektøren avviser lokale politikutt

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): De lokale politidistriktene har gått for langt i sine forslag til kutt i antall lensmannskontor, fastslår politidirektør Odd Reidar Humlegård. Nær halvparten av tjenestestedene foreslås nedlagt.

Det er ikke noe mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder. Det viktige er at vi finner en organisering som skaper et best mulig nærpoliti, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård om nærpolitireformen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

Innenriks

Som en del av den pågående politireformen har landets tolv politidistrikt i lengre tid jobbet med forslag til hvor mange lensmannskontor og tjenestesteder som kan kuttes i deres distrikt. Ifølge Politiforum, fagbladet til Politiets Fellesforbund, vil de lokale arbeidsgruppene foreslå å legge ned til sammen 163 tjenestesteder. Det innebærer nær en halvering av dagens 340 tjenestesteder.

– Dette er for mange. Jeg står personlig som garantist for at ikke så mange lensmannskontor vil legges ned, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en kommentar til NTB.

Det er et uttalt mål for politireformen at antallet tjenestesteder skal bli færre og større. Stortinget satte imidlertid et minstetak på 210 tjenestesteder før sommeren. Med arbeidsgruppenes kuttforslag vil totalantallet ende på 177 distrikt, 33 færre enn Stortingets krav.

Humlegård sier dette har skjedd fordi hvert distrikt kun har sett på sine lokale forhold uten å forholde seg til helheten nasjonalt.

– Det er vår oppgave i Politidirektoratet (POD) å både sørge for at totalantallet ikke går under 210 tjenestesteder og å sørge for at distrikt som er geografisk og strukturelt like, ikke blir for forskjellige. Noe skreddersøm kan vi godta, men vi kan ikke ha ett distrikt som har kledd seg for gallamiddag, og et annet som har kledd seg for fisketur, fastslår Humlegård. (©NTB)