Militærutvalg vurderer radikale endringer i landforsvaret

Landmaktutredningen vurderer radikale endringer Heimevernet og Hæren, blant annet å fjerne den mekaniserte brigaden.

Norske stridsvogner under en øvelse ved Rena leir. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix.  

Innenriks

Reaksjonsevnen er for dårlig, styrkene er for lite mobile, kampkraften – spesielt i form av artilleri og missiler levert fra avstand – er for svak, og styrkene har får dårlig utholdenhet til å opprettholde strid over lengre tid, sier brigader Aril Brandvik til Klassekampen.

Han leder ekspertutvalget forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) satte ned i fjor sommer for å se på effektene av å slå sammen Hæren og Heimevernet til et nytt overordnet konsept.

Utvalget er ferdige med den første av to runder med analyse og står igjen med tre framtidige konsepter de vurderer for hvordan en eventuell invasjon skal håndteres.

Ett av dem, døpt "sink og stans", er dagens konsept, der Forsvaret skal sinke russisk fremrykking over Finnmarksvidda for så å stanse invasjonen med et avgjørende slag i indre Troms. Det skal blant annet skje med tungt materiell som stridsvogner og en "mekanisert stridsgruppe med luftvern" i Finnmark.

De to andre alternativene, "nektelse" og "aktiv strid", baserer seg på at en eventuell invasjon hovedsakelig bekjempes med langtrekkende missiler fra jagerfly, skip eller fra bakken.

Utvalget understreker at de er langt unna en konklusjon.

(©NTB)