Ap-landsmøtet sier nei til å undertegne FNs atomvåpenforbud

Arbeiderpartiets landsmøte sier nei til å undertegne FNs atomvåpenforbud, etter at stemmeavgivningen viste at det var flertall mot å signere forbudet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vant kampen om FNs atomvåpenforbud under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Dermed tapte AUF en av sine hjertesaker på landsmøtet. Ungdomspartiet ville at partiet skulle si ja til at Norge signerer FN-traktaten nå og delta i møtene mellom statene som er part til traktaten.

Men flertallet gikk heller inn for forslaget fra flertallet i redaksjonskomiteen. Her hylles forbudstraktaten som et godt initiativ som bidrar til å øke stigmaet rundt atomvåpen, men videre heter det:

«I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.»

– En prinsippsak

AUF-leder Ina Libak er tydelig på at ungdomspartiet ønsker signering, men at de merker seg at flertallet har flyttet noe på seg.

– Dette var viktig for oss fordi det var en prinsippsak. Vi er glad for at flertallet i komiteen tok noen skritt i riktig retning. Men fortsatt trengs det at vi sier tydelig fra om at vi ønsker signering, sier Libak til NTB.

Kolliderer med NATO-forpliktelser

Seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI, som blant annet er ekspert på nedrustning av atomvåpen, har forståelse for at Arbeiderpartiet ikke finner det godt å slutte seg til avtalen, fordi den kolliderer med forpliktelser i NATO.

– For Norge ville en tilslutning til avtalen komme i konflikt med våre NATO-forpliktelser. Avtalen forbyr for eksempel enhver bruk av atomvåpen, mens vi i NATO er med på en doktrine som innebærer mulig første bruk, sier Lodgaard.

Men Lodgaard er tydelig på at det ikke ligger noen oppfordring om ensidig nedrustning i atomvåpenavtalen slik den foreligger.

– Den henvender seg til alle atomaktene på lik linje, og utfordrer dermed særstillingen som de fem vetomaktene påberoper seg. Men i dette ligger det altså ingen oppfordring til ensidig nedrustning, påpeker han.

SV og Norsk Folkehjelp skuffet

SV-leder Audun Lysbakken kaller vedtaket «trist».

– Det er trist at Arbeiderpartiet står sammen med høyresiden om å undergrave FNs atomvåpenforbud. Ap mener altså at Norge skal stå på stormaktenes side i denne saken, og ikke sammen med andre små land som jobber for forbud i FN. Her er de på kollisjonskurs med SV, sier SV-lederen.

Norsk Folkhjelp er også skuffet.

– Vi tror at mange av landsmøtets delegater ikke ville støtte AUFs forslag fordi partiledelsen gikk så hardt ut og sa at det ville føre til ensidig nedrustning. Dette er altså en påstand som ikke stemmer. Hvis det var sant, ville også vi i Norsk Folkehjelp ha advart mot avtale, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Hun sier siste ord i denne saken ikke er sagt.

– Forbudet er kommet for å bli, og i lengden kommer det ikke til å bli lett for Norge å stå utenfor denne nye normen i FN, sier Westhrin.

(©NTB)