Bondelaget meiner klimamål kan nåast utan å kutte i areal og norsk kjøt

Norges Bondelag meiner det ikkje er nødvendig å kutte i norsk kjøtproduksjon for å nå klimamåla. Dei meiner løysinga er meir klimavennleg kjøt.
Innenriks

Klimakur 2030-rapporten, som vart lagd fram fredag, slår fast at nordmenn må ete mindre kjøt og langt meir plantebasert kost for å få ned klimautsleppa. Det vil igjen føre til store endringar i landbruket som i større grad må leggje om frå husdyrproduksjon til planteproduksjon.

Ifølgje rapporten vil omlegginga føre til 5.000 færre årsverk i landbruket og ein reduksjon på 10 prosent landbruksareal.

Leiar av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, meiner det ikkje er nødvendig å kutte i norsk kjøtproduksjon for å nå klimamåla. Han peikar på klimaavtalen som landbruket skreiv under med regjeringa i fjor.

– Det viktigaste punktet i avtalen er å forbetre produksjonen, så vi kan produsere norske ressursar på dei areala ein har, med mindre utslepp, seier Bartnes til NTB.

– De vil lage meir klimavennleg kjøt?

-Ja, rett og slett, kjøt med mindre utslepp enn det vi har i dag. Det finst betydeleg satsing på forsking og teknologiutvikling i sektoren vår som kjem til å svare godt på dei utfordringane, seier han.

Han meiner det heller er importert kjøt som bør kuttast, og appellerer til forbrukarane:

– Vi vil at forbrukarane skal vere medvitne på måltidstallerkenen sin. Kjøt frå til dømes California eller frå Brasil har eit vesentleg høgare utslepp enn kjøt produsert i Noreg, som ikkje er transportert langt, og med god dyrehelse og lite medisin, seier han.

Bartnes seier at på grunn av topografien og klimaet i Noreg er det krevjande å erstatte husdyrproduksjon med plantebasert landbruk.

(©NPK)