Rådgivningsgruppe anbefaler mindre detaljstyring av grunnskolelærerutdanningen

En internasjonal rådgivningsgruppe anbefaler mindre detaljstyring og midlertidig reformstopp for grunnskolelærerutdanningene.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Innenriks

Etter tre års arbeid leverer en internasjonal rådgivningsgruppe, nedsatt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), sine anbefalinger for å lykkes med grunnskolelærerutdanningene.

De fireårige grunnskolelærerutdanningene ble høsten 2017 til femårige masterprogram. For å lykkes med endringen, foreslår rådgivningsgruppa mindre detaljstyring gjennom rammeplaner og nasjonale retningslinjer, skriver NOKUT i en pressemelding.

I sin rapport foreslår de også en midlertidig stopper for nye reformer.

– Lærerutdanningene har blitt reformert mange ganger på forholdsmessig kort tid, og skal denne reformen lykkes, må institusjonene få tid og ressurser til å lykkes. Det er også helt sentralt at ulike myndigheter koordinerer aktivitetene sine bedre, skriver NOKUT.

Rådgivningsgruppen mener også at myndighetene må være villige til å fullt ut finansiere de ekstra driftskostnadene til institusjonene.

– Å flytte en utdanning fra bachelor- til mastergradsnivå krever større fagmiljø med forskerkompetanse, og det blir flere studenter på campus og i praksis, står det i meldingen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier de nå vil diskutere flere av innspillene med sektoren gjennom egnede møtearenaer.

– Forslag som omhandler praksis og styring, vil for eksempel vurderes inn i det pågående arbeidet med stortingsmeldingene om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Når det gjelder forslag om finansiering, vil dette vurderes i de ordinære budsjettprosessene, sier statsråden i en epost til NTB.

(©NTB)