Nav-analyse: Fire ganger flere koronasykmeldte enn påvist smittede

Antall sykmeldte etter koronautbruddet var fire ganger så høyt som antall påviste smittede. Det viser en analyse fra Nav.
Innenriks

Nordmenns sykefravær økte kraftig etter at koronapandemien nådde Norge.

Fra 21. februar til 26. april i år ble det påbegynt 31.496 sykefraværstilfeller med diagnosen koronavirussykdom, mot 7.610 påviste tilfeller av koronavirussykdom i Norge, skriver velferd.no.

En av årsakene kan ifølge analysen være at flere har foretrukket å sykmelde seg istedenfor å melde seg som arbeidsledig, ettersom de ikke hadde rett til dagpenger eller fikk mer i sykepenger enn dagpenger.

Analysen peker også på at det reelle antallet personer som er smittet av koronaviruset, sannsynligvis er langt høyere enn tallene fra Folkehelseinstituttet viser.

(©NTB)