Låg tillit blant nordmenn til at folk følgjer smittevernråd

65 prosent svarer at dei ikkje har tillit til at folk flest i Noreg følgjer råd for å unngå koronasmitte, ifølgje Norsk koronamonitor. Smittebekymringa aukar.
Innenriks

Berre 16 prosent har tillit til at folk flest følgjer råda, ifølgje Opinion, som står bak undersøkinga.

Delen som ikkje har tillit, har auka med 12 prosentpoeng frå juli og 36 prosentpoeng frå mai.

56.000 nordmenn er spurde om dei er bekymra for å bli smitta. Dei siste dagane svarar 46 prosent at dei er bekymra, opp 7 prosentpoeng frå rekordmånaden mars. 26 prosent er ikkje bekymra.

Bekymringsnivået har aldri vore høgare enn no.

10.000 nordmenn er spurde om dei er positive eller negative til å bruke munnbind. Den siste veka svarar 55 prosent at dei er positive, medan 18 prosent er negative.

Det har vore ein auke gjennom august blant dei som svarar at dei er like merksame på å vaske hender og halde avstand som tidlegare i pandemien. Dette gjeld når åtte av ti nordmenn, eller 78 prosent, og er ein oppgang på 10 prosentpoeng frå juli.

(©NPK)