Utvalg vil skrote elbilfordelene

Bompengeinntektene vil krympe med 1,4 milliarder kroner fram mot 2030, ifølge ekspertutvalg. Det anbefaler å fjerne elbilfordelene og vurdere veiprising.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mottok mandag en rapport om framtidige inntekter i bomringene. Rapporten ble overlevert av utvalgsleder Annegrete Bruvoll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB 

Biler passerer en bomstasjon på Mosseveien E18 inn mot Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mottok mandag en rapport som omhandler framtidige inntekter i bomringene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB 

Biler passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru. Et utvalg foreslår å fjerne elbilfordelene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

En Tesla passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru. Elbilfordelene utgjør store summer som stat og kommune taper årlig. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Innenriks

De samlede årlige inntektene fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, tilsvarende 1,4 milliarder kroner.

Det kommer fram i rapporten fra et ekspertutvalg som Samferdselsdepartementet har bedt om å se på det norske bompengesystemet.

– Dette er en reell utfordring fremover. Vi har i dag et system som ikke er bærekraftig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NTB etter at han mandag fikk overlevert rapporten.

Inntektsgap

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler og at andelen elbiler stadig øker, skriver utvalget i sin rapport.

– Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå og elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram mot 2030, heter det.

Derfor foreslår ekspertene at dagens fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter avvikles.

– Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå og elbilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver utvalget i sin anbefaling.

Nullvekstmålet innebærer at all trafikkvekst i byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange.

Mange grep

Dette er noen av rapportens øvrige anbefalinger:

* Bompengetakstene bør endres slik at de så langt som mulig reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene for transporten.

* Timesregel og passeringstak bør avvikles.

* Bruk av andre typer kjøretøy bør prises etter samfunnsøkonomiske prinsipper.

* Alle bruksrelaterte elbilfordeler bør gjennomgås.

* De praktiske og juridiske løsningene for innføring av elektronisk veiprising bør utredes nærmere.

Peker mot veiprising

Samferdselsministeren understreker at stabile bompengeinntekter også vil være nødvendig i framtiden.

– Utvalget peker på at veiprising er fremtidens mulighet. Jeg synes det er veldig mye spennende i det. Men på veien dit må vi også gjøre endringer. Så er spørsmålet når vi skal gjøre det, sier han.

Stortinget har bestemt at alle nye biler som selges i 2025, skal være nullutslippsbiler.

– Jo mer vi lykkes med politikken, jo mindre penger får vi inn. Den dagen alle biler som blir kjøpt nye i Norge, er nullutslippsbiler, forstår alle at dagens bompengesystem ikke er bærekraftig.

Frp frykter hardere skattlegging

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud frykter regjeringen nå legger opp til en politikk som skal skattlegge folk enda hardere.

– Man bereder nå grunnen for veiprising og et såkalt bærekraftig avgiftssystem, sier han.

– Det er dagens bypakker som ikke er bærekraftige, mener Hoksrud.

Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen mener dagens nivå for elbilene, som betaler inntil 50 prosent i bomringene, må opprettholdes.

– Elbiler kutter også klimagassutslipp, og vi skal kutte 50 prosent innen 2030. Da er det viktig at elbilfordelene beholdes lenge nok og er innrettet slik at vi når målet om bare å selge elbiler innen 2025, sier han til NTB.

Byvekstpakker

NAF mener staten i stedet for å skru opp prisene i bomringene for alle bilister, burde gå inn med mer penger i bypakkene.

– Det er lett å tenke at det bare er å skru opp takstene, eller at det er rettferdig at også elbilene må betale mer. Men en dårlig løsning blir ikke bedre om den rammer flere, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste til NTB.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening advarer mot å avvikle god miljøpolitikk fordi den virker.

– Stortingets regel om maks 50 prosent betaling for elbil i bomring gjør at det lønner seg å velge miljøvennlig, sier hun.