Kirken tømmes for prester – Norge kan mangle 200 om fire år

Den norske kirke er ikke attraktiv nok som arbeidsplass, slår en ny rapport fast. Svak ledelse og en utydelig «merkevare» får noe av skylden.

Færre enn før mener presteyrket er riktig å satse på. Foto: Gorm Kallestad / NTB 

Innenriks

Hvert år går Norge cirka 30 prester i minus, og i 2024 kan det være 200 ledige prestestillinger, skriver Vårt Land. Det tilsvarer hvor sjette prest i landet.

For tre år siden, etter at tallene viste at en av tre prester var over 60 år, satte Kirken i gang et prosjekt som blir avsluttet i disse dager. Målet var å finne ut hva som er forklaringen på den dårlige rekrutteringen, og hva som kan gjøres med det.

– Utfordringen er stor, og kan potensielt svekke Den norske kirke sin evne til å være en landsdekkende folkekirke. Distriktene rammes hardest når det mangler kirkelige ansatte, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

Blant funnene i rapporten er at Kirken mangler en tydelig og tidsriktig «merkevare» som arbeidsgiver, som gjør at virksomheten kan tiltrekke seg, engasjere og beholde medarbeidere. I tillegg peker rapporten på dels mangelfull ledelse, og mye autonomi hos de ansatte.

(©NTB)