Mer tilsyn skal hindre at importsmitte sprer seg i åkrene

Langt færre utenlandske arbeidere slipper i sommer inn i Norge for å jobbe i landbruket, men Arbeidstilsynet trapper likevel opp kontrollen med smittevernet.
Innenriks

– Vi har ikke besluttet akkurat hvor mange tilsyn det blir i landbruket generelt eller i grøntnæringen spesielt i 2021, men det ligger an til at det blir flere enn i fjor, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NTB.

Det som uansett er sikkert, er at smittevernet skal kontrolleres grundigere i år enn i fjor.

I fjor sommer var smittetallene svært lave i Norge, men de skjøt fart utover høsten. Importsmitte fra utenlandsk arbeidskraft har fått noe av skylden, og i år ønsker man å unngå dette.

For det første er karantene- og innreisereglene strammet inn, slik at langt færre slipper inn i landet. Grøntnæringen kan imidlertid søke om unntak fra innreisereglene dersom utenlandsk arbeidskraft er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

Derfor forbereder Arbeidstilsynet seg på at det vil komme folk over grensene fra land med høyt smittetrykk som skal jobbe på gårdene og i åkrene.

– I tiden som kommer vil Arbeidstilsynet derfor veilede norske bønder i gjeldende regelverk og gjennomføre tilsyn hvor innkvartering og smittevern er blant det som skal kontrolleres, opplyser tilsynet.

Ikke kontrollert i fjor

Det var i november i fjor at regjeringen ga Arbeidstilsynet et formelt oppdrag om å kontrollere smittevern i arbeidslivet, altså etter at sesongen i grøntnæringen var avsluttet. Derfor var det ikke spesielt prioritert i landbruket i fjor sommer.

– I 2020 var smitten generelt lav i det som var hovedsesong for tilsyn med landbruk i Norge. Arbeidstilsynet var da opptatt av å gjenoppta mest mulig normal tilsynsaktivitet med sentrale utfordringer i arbeidslivet da smittesituasjonen tilsa at tilsynsaktiviteten kunne økes igjen, og det var kun i næringen overnatting og servering smittevern ble tatt inn som prioritert tema for alle tilsyn, sier Vollheim.

I fjor ble det totalt gjort 481 tilsyn i jordbruket.

Vollheim understreker at bøndene nå står foran en krevende sesong med lavere tilgang på arbeidskraft enn vanlig og med mange regler å forholde seg til.

– I tillegg til vanlige HMS-, lønns- og arbeidstidsregler, må de som arbeidsgivere sette seg inn i strenge regler om gjennomføring av innreisekarantene og smittevern, sier hun.

Isaksen: – Avgjørende

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at smittevern må være høyest prioritert for bønder og øvrige arbeidsgivere.

– Grøntnæringen går en krevende sesong i møte, og jeg synes det er fornuftig at Arbeidstilsynet trapper opp veiledning og tilsyn med denne næringen for å kontrollere at reglene følges, sier Isaksen til NTB.

Han vedgår at det er mye å forholde seg til for dem som driver i landbruket.

– Men jeg har tillit til at bøndene tar ansvaret de har som arbeidsgivere. Det vil være vanskelig for utenlandske sesongarbeidere å komme til Norge en god stund fremover. Det er avgjørende at de sesongarbeiderne som kommer, har skikkelig innkvartering og ellers gode arbeidsforhold, sier han.


(©NTB)