Nær to milliardar kroner skal hindre kollektivkrise

Regjeringa foreslår nesten to milliardar kroner ekstra til kollektiv- og jernbaneselskapa i år. KS seier behovet er større.
Innenriks

– Vi veit at det er færre som tek kollektiv og jernbane på grunn pandemien. Vi ønskjer å halde fram med å ha eit tilbod og sikre dei ulike aktørane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

1,5 milliardar kroner utgjer auka støtte til tapet frå fylkeskommunane av billettinntekter i kollektivtransporten under pandemien. Det kjem i tillegg til 1,25 milliardar kroner som allereie er løyvde.

KS ønskjer løyvingane velkomne, men seier at det ikkje dekkjer tapet frå fylkeskommunane.

– Vi har tidlegare anslått at dei totale kostnadene for fylkeskommunane heile året kan bli 4 milliardar kroner. Vi har ingen oppdaterte anslag, så det er vanskeleg for meg å seie om det vil vere nok, seier styreleiar Bjørn Arild Gram.

Regjeringa foreslår òg 435 millionar kroner ekstra til tilleggsavtalar med togselskap for å halde oppe tilbodet trass i reduserte billettinntekter, og dessutan 27,7 millionar kroner ekstra til den mellombelse ordninga for kommersielle buss- og båtruter.

(©NPK)