Skryter av sjukeheimene

Aspøy omsorgssenter har spart 10.000 kroner bare på å handle billigere kaffe. Det gjør rådmannen fornøyd. Hun mener generelt at grepene som er gjort i år legger et godt grunnlag for budsjettet neste år.

BEVISSTHET: Rådmann Astrid Eidsvik vil ikke røpe noen detaljer om neste års budsjett på forhånd, men snakker om en bevissthet og viktige grep som har lagt grunnlag for «et godt budsjett i 2016». FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Får skryt Virksomhetsleder Henning Pilskog. 

Nyheter

FØLG FREMLEGGELSEN AV BUDSJETTET DIREKTE I VINDUET UNDER

– Det har blitt en annen kostnadsbevissthet blant virksomhetslederne i Ålesund. Alle i hele kommunen har tatt innover seg at vi er på Robek-lista og at man har mistet en viktig handlingsfrihet, sier rådmann Astrid Eidsvik. Klokka 13 i dag legger hun fram forslaget sitt til budsjett for neste år.

Kommentar: Smular er også brød

E-handel

Aspøy omsorgssenter er blant dem som har tatt den økonomiske situasjonen på alvor, og fått til mye ut av små endringer.

– Vi har spart 10.000 kroner bare på kaffe til pasientene gjennom e-handel, forteller virksomhetsleder Anne B. Hareide.

Gjennom søkbare systemer på nettet gjør de nå smartere innkjøp enn før. Nå velger de bevisst etter pris på medisiner og forbruksvarer på forhånd. Før kom fakturaen i etterkant.

Hareide sier det er vanskelig å si konkret hva man sparer i året på e-handel, men mener det er mye å hente når de sparer 10.000 kroner bare på kaffe.

– Sekretæren vår passer på hele tiden. Når prisen på brødet vi bruker mest settes opp, da skifter vi merke, forteller hun.

I fjor sparte omsorgssenteret to millioner i forhold til budsjett, og i år ligger de én million bedre an. Hareide mener at tidligere leder Henning Pilskog skal ha mye av æren for et godt arbeid over flere år.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland

God styring

Totalt sett ligger sjukeheimene i Ålesund an til å ende opp 2,8 millioner i minus i år. Det er likevel ikke mye når rammen er på 411 millioner. Det ser også ut til å bli en bedring fra året før.

Det er to av sju sjukeheimer som melder om store merforbruk, og årsakene er bruk av flere årsverk enn godkjent og dyre medisiner som ikke blir refundert. Enkeltfaktorer som at en enkeltpasient har behov for en svært kostbar medisin til over én million kroner, skjuler seg bak tallene. Eidsvik konkluderer derfor med god økonomisk styring både på Sanitetshjemmet, Åse sjukeheim, og på Spjelkavik, Aspøy, Blindheim og Skarbøvik omsorgssenter. Åse sjukeheim ser ut til å bruke nesten 2,6 millioner mindre enn budsjettert.

Vikarer

Hatlane omsorgssenter har slitt økonomisk. I midten av september ble Henning Pilskog ansatt som ny leder etter nesten åtte år ved Aspøy. Han arbeider med å få ned merforbruket som ligger an til å bli 4,3 millioner for 2015. Sjukefraværet i andre tertial har vært på hele 13,25 prosent.

Eidsvik mener at en streng praksis på bruk av vikarer har ført til innsparing generelt. Pilskog støtter dette, og sier stram vikarbruk ikke har gått utover kvaliteten på sjukeheimene.

– For noen år tilbake hadde vi håndskrevne timelister. Nå går alle vakter gjennom et bedre datasystem. Når vi leier inn vakter ser vi enklere om det vil utløse overtid, noe som gir mulighet til å velge rimeligere alternativ, sier han. Pilskog er spent på kommende budsjett, og sier at han vil bruke samme tankegang som har gitt resultater ved Aspøy omsorgssenter.

Ikke rosenrødt

Det er over 460 årsverk ved kommunens sjukeheimer. Og selv om merforbruk ser ut til å gå ned totalt sett i år, merker enkelte sykehjem fjorårets kutt på kroppen.

Skarbøvik sykehjem nedbemannet med ca. 1,6 årsverk i 2014 som følge av bystyrets budsjettkutt. De melder at dette nå merkes svært godt blant personalet.

– Det er behov for en ny gjennomgang av bemanningssituasjonen/turnusen for å vurdere om den er forsvarlig, heter det i en kommentar til tertialrapporten.

Gjør som over 23.000 andre - følg smp.no på Facebook