Vil ha ekstern gransking av sjukehussaken

Det er tilsynelatende fortsatt stor uro i helseforetaket etter den betente sjukehusstriden. Nå ber tillitsvalgte og organiserte om en ekstern gransking.

Styret i Helse Møre og Romsdal behandlet tomtevalg-saken 17. desember i fjor.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

Etter at tidligere toppsjef Astrid Eidsvik gikk på dagen få dager før hun opprinnelig skulle legge fram sin egen innstilling, har det vært en langvarig strid i fogderifylket.

Saksprosessen har fått kritikk, og både helseforetakene og statsråd Bent Høie (H) har deltatt i åpen høring i Stortinget. I tillegg har Kristiansund kommune sendt stevning i saken, og krevd at vedtaket om plassering av sjukehuset i Molde blir kjent ugyldig.

– Stor uro

Nå sender åtte tillitsvalgte og organiserte fra Kristiansund, Ålesund og Volda en varsling om kritikkverdige forhold i Helse Møre og Romsdal (HMR) og Helse Midt-Norge (HMN). Brevet er sendt til administrerende direktør Espen Remme i HMR og Stig Slørdahl i HMN. I tillegg er begge styrene kopimottakere.

– Det er stor grad av uro i organisasjonen siden tomtevedtaket ble gjort i desember 2014. Slik vi opplever det, skyldes dette manglende tillit til prosessen blant mange av de ansatte, og vedtaket har liten legitimitet i store deler av organisasjonen. Dette er i seg selv nedbrytende for samarbeid på tvers av sjukehusene og det generelle arbeidsmiljøet, heter det i brevet.

Ekstern gjennomgang

– Med denne bakgrunn ønsker vi en større, ekstern gjennomgang av prosessen fram mot tomtevedtaket både i Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

Tillitskrise

Ralph Herter er hovedtillitsvalgt i Kristiansund, og en av dem som har undertegnet brevet.

– Prosessen er ikke på noen måte bearbeidet eller sett på. Det har skapt en stor tillitskrise. Samtidig har det blitt sagt at man bør granske det som har skjedd, og vi har sendt inn signaler om det. Når vi nå ikke har fått respons, ser vi oss nødt til å sende skriftlig beskjed, sier Herter.

Han mener det ikke er tilstrekkelig at styrene selv vurderer sin egen innsats i saken.

– Det kan ikke vi leger gjøre heller når vi har tilsynssaker mot oss. Da er det Statens helsetilsyn som vurderer oss. På samme måte vil vi at eksterne aktører skal granske denne prosessen.

Arbeidsmiljø

– Hvor mange ansatte står bak dette kravet?

– I utgangspunktet er det legene i Volda, Kristiansund og Ålesund. Vi må avklare hva som har skjedd, og først da kan vi ta en beslutning for hvordan man kommer seg ut av situasjonen. Dette har med arbeidsmiljø å gjøre. Vi opplever at det har vært en tillitsbrist og et maktovergrep.

Herter sier at han registrerer at sentrale personer i saksprosessen fortsatt sitter i viktige posisjoner. Ingen av disse har gjort rede for det han mener er kraftig kritikk fra Stortinget.

– Det er mest ryddig med en ekstern gjennomgang, gjentar Herter.

Må se nærmere på saken

– Vi har mottatt brevet, og må se nærmere på saken før vi kan kommentere dette ytterligere, er kommentaren fra administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal.

Brevet er underskrevet av Ralph Herter (HTV OF, Kristiansund), Margaret Sævik Lode (HTV OF, Ålesund) Trine Sevaldsen (HTV, NSF, Kristiansund), Odd Frode Aasen (HTV OF, Volda), Linn Maude Stokke (Vernetjenesten, Kristiansund), Ingeborg Henriksen (HTV YLF, Volda), Malu Lian (HTV YLF, Kristiansund) og Jan Øyvind Kringstad (HTV Fagforbundet, Kristiansund).

Ingen fra Molde sjukehus står altså oppført.