Fylkesmannen om legevakt:

Ålesund kommune brøt loven

Det var uforsvarlig av Ålesund kommune å ha legevakt uten lege på vakt. Fylkesmannen krever beredskapsordning og kommer med knallhard kritikk.

Ålesund legevakt  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Natt til lørdag 8. august var åtte kommuner og minst 86.000 personer uten legevakt. Ingen greide å erstatte to sjuke leger.

Fylkesmannen konkluderer med at Ålesund kommune, ved Ålesund interkommunale legevakt, i forbindelse med den aktuelle hendelsen brøt lovens krav om forsvarlighet.

To leger ble sjuke – systemet kollapset:

86.000 var plutselig uten legevakt

Natt til lørdag var åtte kommuner og 86.000 personer uten legevakt. Ingen greide å erstatte to sjuke leger.


– Svært sårbar

Fylkesmannen ble kjent med saken etter at Sunnmørsposten omtalte den 12. august. Det har i tilsynssaken blitt avdekket at legevaktordningen er «svært sårbar».

I etterkant av hendelsen har det blitt foreslått en bakvaktsordning med en lege i bakvakt for kveld/helg og en lege i bakvakt natt som en fast ordning.

Kommunene Ålesund, Giske, Sula, Haram, Vestnes, Ørskog, Skodje og Stordal var uten legevakt den aktuelle natten to leger ble sjuke. Fra 1. januar 2016 vil også Norddal kommune delta i ordningen.

Krever løpende orientering

Fylkesmannen forventer nå at det blir jobbet med å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet på legeressurser i legevaktstjenesten, og ber om å bli holdt løpende orientert om alle avvik som omhandler manglende tilgang på legevaktslege. Uavhengig av dette bes det også om en bekreftelse innen 10. januar på at ordningen med beredskapsvakt inngår som en del av den pliktige legevaktstjenesten.

Sterke reaksjonar etter legevaktkollaps

Ei legevakt utan lege er ikkje godt nok. Det meiner både lokalpolitikarar og stortingsrepresentant.


– Direkte uforsvarlig

Flere leger har kontaktet Fylkesmannen i forbindelse med saken.

De uttrykker stor bekymring for kapasiteten ved legevakten, særlig med tanke på legebemanning.

Enkelte har også uttrykt at det til tider oppleves som direkte uforsvarlig at det bare er en lege til stede.

Nesvik om manglende lege på vakt:

– Må ordnes opp umiddelbart

Frp sin parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, ber om opprydning umiddelbart rundt Ålesund interkommunale legevakt.


Kritisk rundt bemanning

Det har vært et møte med fagsjef Karsten Vingen på den interkommunale legevakten.

Ifølge Vingen må det være beredskapsvakt klokka 16 til 08 på hverdager og gjennom helgene fra fredag klokka 16 til mandag klokka 08.

– Belastningen på kveldstid generelt og dagtid i helgene er slik at det er nesten like uforsvarlig med bare én lege til stede som null om natten. Det er allerede ett eksempel på tilsynssak mot lege etter vaktarbeid på en søndagskveld med klar relasjon til for stor arbeidsbelastning, heter det.

Fylkesmannen påpeker at det i uttalelsen fra legevakta ikke er foreslått beredskapsordning for vaktene på kveld/helg, fordi det er vanskelig å finne vikarer til slike vakter.

– Slik vi ser det, står dette i kontrast til det som fagsjef skal ha sagt i fagrådmøte og til det som framkommer i henvendelsene direkte til Fylkesmannen. I disse henvendelsene har leger gitt uttrykk for at man ikke kan påregne å få sove på nattevaktene, særlig ikke på helg, påpeker fylkeslege Christian Bjelke.

Følger ikke egne råd

Bjelke registrerer at den interkommunale legevakten ikke synes å følge de råd og anbefalinger som gis av egen fagsjef.

– Å sørge for at lege er tilgjengelig gjennom hele døgnet er en plikt som framgår tydelig av akuttmedisinforskriften, påpeker Bjelke.

Kommunen har ansvar for organisering. Også i forkant av at det ikke var lege på nattevakt, ble det beskrevet en situasjon hvor det ikke var mulig å skaffe stedfortreder for lege som ikke kunne dekke egen vakt.

– Denne hendelsen burde, etter Fylkesmannens oppfatning, gitt indikasjoner på at ordningen med tilkalling basert på frivillighet var sårbar.

Fylkeslege Bjelke er klar på at det å basere seg på frivillig tilkalling av lege er uholdbart sikkerhetsmessig.

I forbindelse med denne, og andre tilsynssaker, har samtlige legevaktsleger som Fylkesmannen har vært i kontakt med, gitt uttrykk for at de kjenner seg igjen i fagsjefens beskrivelse.  I andre tilsynssaker har tidspress blitt trukket fram som en medvirkende faktor til svikt.

Slik blir det nå

I perioder framover blir det to leger på vakt. Begge disse skal ha tilstedevakt.

– Sammenholdt med beskrivelsene vi har fått om arbeidsbelastningen ved enkeltvakter og eksempler på aktuelle scenarioer omtalt, forutsetter vi også at Ålesund interkommunale legevakt tar høyde for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet på legeressurser. Dette gjelder også ved fravær hos enkeltlege på de vaktene hvor det skal være to legevaktsleger til stede, påpeker Bjelke.

Fylkesmannen har ikke fått klarhet i om beredskapsordningen som planlegges skal være frivillig eller pålagt vaktarbeid. Bjelke forutsetter at ordningen ikke er basert på frivillighet, og viser til forskriftene.

– En beredskapsordning basert på frivillighet er etter vår oppfatning ikke forutsigbar nok til å kunne være grunnlaget for en så viktig tjeneste som det den interkommunale legevakten skal representere, avslutter Bjelke.

Han ber om at samarbeidskommunene blir orientert om situasjonen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter